Jakie czynniki mają wpływ na wysokość składki OC dla samochodów?

Każdy właściciel pojazdu ma obowiązek wykupić polisę od odpowiedzialności cywilnej. Również do obowiązków właściciela pojazdu należy przestrzeganie terminu wykupu takiej polisy, nie można poruszać się po drogach, a nawet utrzymywać pojazdu w garażu bez aktualnego OC. Jednocześnie polisa OC nie jest jednakowa dla wszystkich aut nawet u tego samego ubezpieczyciela. Co wpływa na wysokość składek?

Czym jest i jakie czynniki wpływające na wysokość polisy OC

Ubezpieczenie OC ma za zadanie ochronę dóbr zarówno sprawcy zniszczenia bądź uszkodzenia takich dóbr, jak i poszkodowanego. Samochodowa polisa OC ma za zadanie ochronić sprawcę zdarzenia drogowego przed koniecznością wypłaty odszkodowania poszkodowanemu oraz umożliwia pokrycie szkód, jakie poniósł poszkodowany w zdarzeniu.

Wysokość ubezpieczenia OC dla samochodu zależy po pierwsze od samego towarzystwa ubezpieczeniowego, a po drugie od samego auta. Ubezpieczyciel wylicza wysokość składki OC na podstawie jednakowo przebiegu auta, szacowanego przebiegu w kolejnym roku, a nawet rodzaju używanego paliwa. Bardzo duże znaczenie ma pojemność silnika, a ponadto brane jest pod uwagę przeznaczenie użytkowe takiego pojazdu, a więc to, czy będzie on wykorzystywany prywatnie, służbowo, czy może jest przeznaczony pod wynajem.

Dodatkowe czynniki wpływające na wysokość składek OC

Co ma wpływ na wysokość składki OC ponadto? Ubezpieczyciele biorą pod uwagę wiek użytkownika pojazdu oraz czas posiadania przez niego uprawnień do prowadzenia pojazdów. Niższe składki będą opłacać kierowcy „bezwypadkowi” i z dużym doświadczeniem na drogach. Jest to spowodowane statystykami, które wyraźnie wskazują młody wiek oraz brak doświadczenia jako główny czynnik wypadków.

Zazwyczaj na wysokość składki OC ma również wpływ miejsce rejestracji auta. Niestety, ale właściciele mieszkający w większych miastach zapłacą więcej ze względu na większy ruch i większe prawdopodobieństwo zaistnienia zdarzenia drogowego w formie wypadku lub stłuczki. Ponadto brany jest pod uwagę stan cywilny. Małżonkowie z dziećmi zapłacą mniej, ponieważ statystycznie zachowują się na drogach rozsądniej i chętniej stosują się do zasad i przepisów ruchu drogowego. Bardzo łatwo o podwyższenie wysokości składki OC w sytuacji dopisania do auta współwłaściciela, którym jest świeżo upieczony kierowca, np. żona lub syn, czy córka.

Jak widać, czynników jest wiele, ale w rzeczywistości dużo zależy od wyboru ubezpieczyciela. Ubezpieczenia OC oferowane przez różne towarzystwa mogą się znacząco różnić cenowo.

1 thought on “Jakie czynniki mają wpływ na wysokość składki OC dla samochodów?

Comments are closed.